GÜNEY KORE INOVASYON ILE NASIL GELİŞTİ ?

GÜNEY KORE NASIL GELİŞTİ ? Dr. İlhami Pektaş

Güney Kore 1985 yılında 2703 adet patent çıkarabilirken bu sayı 2013 yılında nasıl 35 kat artarak 94,720 adete ulaştı. Güney Kore hangi stratejileri uygulayarak bu duruma geldi?

Güney Kore’nin yakın tarihine bakacak olursak, ekonomik olarak kısa sürede inanılmaz derecede büyük bir değişimin içine girdiklerini görmek zor olmayacaktır. 1910-1945 yıllarında Japonya’nın işgali altında olan Kore, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, bağımsızlığına kavuşur ancak, 1950-1953 yılları arasında yapılan savaşta G.Kore ve K.Kore olarak iki ülkeye bölünür.1953 yılında bağımsız bir ülke olarak dünya sahnesinde kendine yer bulan Güney Kore, 1960’lı yılların başına kadar savaşın izlerini atmakta güçlük çekmiştir.

1960 yılında, Güney Kore’de kişi başına düşen milli gelir 80 dolar seviyesindeyken, bu rakam kişi başına milli geliri o yıllarad 380 dolar olan Türkiye’nin çeyreğine bile ulaşamıyordu. Başlangıçta herhangi bir doğal kaynağı olmayan, işlenmiş ürün ortaya çıkaramayan, sadece bir tarım ülkesi olan G. Kore, 50 yıllık bir serüvenin ardından, bugün gelişmiş ülkeler arasında yer aldı. Bundan 50 yıl önce, Türkiye’nin neredeyse çeyreği kadar ekonomiye sahip olan Güney Kore, bu kısa zaman diliminde bize yetişti ve yetişmekle kalmayıp, bizim neredeyse 3 katımız büyüklüğünde bir ekonomiye sahip oldular.

Güney Kore, 1960’ların başından itibaren, milli ürünler ortaya koyup dünya ekonomisinde kendine yer edinebilmek için milli sanayiyi planlarında ilk sıraya koymuştur. Buna ek olarak, eğitim, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlar da azımsanmayacak seviyededir. G. Kore’nin bugün ki geldiği noktaya bakacak olursak, elektronikten yarı iletkenlere, ağır sanayiden otomotive birçok alanda dünya markası haline gelmiştir.

Onlar ne yaptı da, biz yapamadık? Buna cevap verebilmek için son 50 yılda G.Kore’nin uyguladığı stratejileri tek tek gözden geçirmemiz gerekiyor. İşte bu stratejilerden bazıları ;

1. Öncelikle eğitime çok önem verildi. Özellikle de AR-GE’ye çok önem verildi.
2. AR-GE sisteminin geliştirilmesi için çok çaba gösterildi.
3. İleri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimine ve ihracatına önem verildi ve özellikle teşvik edildi.
4. Güney Kore önce taklit sürecini (1960-1970) arası yaşadı, 1980′ li yıllarda Transformasyon sürecini tamamladı ve 1990’dan itibaren inovasyon sürecine geçmiş oldu.
5. Özel sektörün kendi AR-GE sistemini kurması özellikle teşvik edildi.
6. Büyük şirketlerin AR-GE sistemini kurmaları desteklenmekle birlikte, AR-GE merkezleri ve teknoloji tabanlı küçük firmalar ve kobiler çok yoğun bir şekilde AR-GE çalışmaları teşvik edildi.
7. Tekstil gibi emek yoğun sanayilerden uzaklaşılarak önce hafif sanayi, sonra ağır sanayiye sonrada ileri teknolojilere geçiş yapıldı.
8. Odak sektörler seçilerek, bu sektörlere yapılan yatırımlar desteklendi.
9. Ar-Ge harcamaları özel sektörün menfaatleri gözetilerek, araştırmadan ziyade ürün geliştiremeye ve uygulamalı araştırmaya ayrılarak doğrudan katma değere dönüşecek ve para kazandıracak ürünlerin geliştirilmesine harcandı.
10. Ar-Ge sonucu geliştirilen ürünlerin ve tescillenen patentlerin ticarileştirilmesine çok önem verilerek, Ar-Ge harcamalarının geri dönüşümü ve tekrar AR-GE harcamalarına kaynak aktarılması sağlanarak, patent sahiplerinin motivasyonu artırıldı.
11. Ar-Ge politikaları; odak sektörler seçilerek stratejik kararlar alındı, ÖZELLİKLE otomotiv, elektronik, bilim ve teknoloji ürünlerinde yeni ürün patlamaları yaşanmış ve dolayısıyla bu ürünlerde bütün dünyaya katma değerli ürünler ihraç edilerek ülkenin kalkınması ve gelişmesi sağlandı.

inovatör

inovasyon.com un admini inovatör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir